Kaple Nejsvětější Trojice na Horce. Kapli na trojúhelníkovém půdorysu nechal postavit v letech 1690 - 1691 hrabě František Krakovský z Kolovrat jako výraz děku, že jeho rodina byla ušetřena morové epidemie. Autorem návrhu kaple je pravděpodobně Jean Baptist Mathey. Interiér kaple je zdoben frezkami Te Deum.

Během bitvy u Chlumce ve dnech 29. - 30. srpna 1813 zde bylo postavení vetitele francouzského I. sboru generála René Dominika Vandamma. V roce 1838 nechal pod kaplí majitel panství hrabě Josef Klement Westhpalen zřídit rodinnou hrobku.

Jubilejní pomník z roku 1913 v Chlumci byl postaven u příležitosti stého výročí bitvy u Chlumce. O stavbě pomníku rozhodla rakouská vláda která ji i financovala a to, jako věčnou památku na hrdinství spojeneckých vojsk  v bitvě z roku 1813. Dle návrhu  návrhu architekta Julia Schmidela stavbu realizoval stavitel Antonín Plass z Chabařovic. Vrchol památníku zdobí socha lva od sochaře  Adolfa Mayerla. Interiér památníku je zdoben frezkami od Karla Krattnera. Odhalení památníku se osobně zúčastnil budoucí rakouský císař Karel I.